Feiten

In dit hoofdstuk staat het verhaal van Leonard in tijdchronologische volgorde beschreven zonder enige vorm van interpretatie. Het verhaal is opgedeeld in 22 zwart-wit scènes (genummerd van 1 tot 22) en 22 kleurenscènes (A t/m W).

 

1      Leonard ontwaakt in een motelkamer
2Leonard verklaart zijn toestand en zijn systeem
3Leonard scheert zijn bovenbeen
4Het eerste telefoongesprek
5Leonard als verzekeringsinspecteur
6De zaak sammy jankis
7Sammy getest op conditioneringsmogelijkheden
8Sammy is niet conditioneerbaar
9Sammy en zijn vrouw zijn radeloos
10Voorbereiding voor een tatoeage
11"Toegang tot drugs"
12Het tweede telefoongesprek
13Politierapport
14"Drugsdealer"
15Sammy's vrouw bezoekt leonard
16"Never answer the phone"
17Leonard neemt niet op
18Burt klopt aan de deur
19Een enveloppe onder de deur
20Het derde telefoongesprek
21Sammy's ultieme test
22Leonard treft jimmy
ATeddy vertelt zijn visie
BTatoeagesalon
CFerdy's bar
DEen ander biertje van natalie
ELeonard logeert bij natalie
FNatalie provoceert leonard
GLeonard biedt natalie zijn hulp aan
HTeddy waarschuwt leonard voor natalie
ILeonard bestelt escort
JEscort in badkamer
KLeonard verbrandt voorwerpen van zijn vrouw
LDodd jaagt op leonard
MMount crest motel
NLeonard slaat dodd neer
OTeddy in dodd's kamer
PLeonard vraagt natalie uitleg over dodd
QOntwaken naast natalie
REen vriendschappelijk gesprek met teddy
SLeonard ontmoet natalie in restaurant
TTeddy's identiteit
UBurt
VLeonard dood teddy
WOptiteling

Zwart-wit Scènes

 

01. Leonard ontwaakt in een motelkamer (0:02:25)

Leonard ontwaakt in een kaal ingerichte motelkamer en vraagt zich af waar hij is. Voor hem is het alsof hij hier voor het eerst is maar waarschijnlijk is hij er al weken of maanden.

 

02. Leonard verklaart zijn toestand en zijn systeem (0:06:07)

Hij doorzoekt routinematig en naar zijn zeggen uit gewoonte de lades in de kast. Hij vindt een bijbel waarvan hij zegt dat hij die natuurlijk vroom leest.
Hij vertelt dat hij weet wie hij is en alles over zichzelf weet maar om zich alledaagse zaken te kunnen blijven herinneren briefjes gebruikt.
Op zijn linkerhand heeft hij een tatoeage in schrijfschrift met de woorden "Remember Sammy Jankis". Sammy Jankis had hetzelfde probleem als Leonard maar hij had volgens hem geen systeem waardoor hij alle briefjes door elkaar haalde.

 

03. Leonard scheert zijn bovenbeen (0:09:45)

Leonard stelt dat je echt een systeem nodig hebt als je wilt dat het werkt. Zo heeft hij zich aangeleerd alleen zijn eigen handschrift te vertrouwen. Maar ook het bezit van een jasje met veel zakken voor bepaalde dingen is van belang. Hij koestert wantrouwen tegen iedereen omdat mensen van iemand met zijn aandoening misbruik kunnen maken. Vitale informatie tatoeëert hij op zijn lichaam om het 'briefje' permanent te houden. Conditionering helpt bij hem wél. Hij leert door herhaling en instinctief handelen, stelt hij.

 

04. Het eerste telefoongesprek (0:15:28)

Leonard praat met een onbekende aan de telefoon. Hij vertelt de onbekende over zijn toestand dat hij geen nieuwe herinneringen kan aanmaken Ze hebben eerder met elkaar gesproken, onder andere over Sammy Jankis. Leonard zegt dat hij over hem praat zodat een ander hem begrijpt. Door Sammy's verhaal begrijpt hij ook telkens weer zijn eigen situatie. Maar Sammy was te chaotisch, Leonard zegt discipline en organisatie te hebben en zich behelpt met gewoonte en routine. Sammy had geen motivatie terwijl Leonard wél een reden heeft.

 

05. Leonard als verzekeringsinspecteur (0:21:18)

Leonard vertelt de man aan de telefoon het verhaal van Sammy Jankis. Leonard was in het verleden een verzekeringsinspecteur die onderzoeken verrichtte naar mogelijk ongegronde of frauduleuze claims. Hij heeft geleerd mensen te wantrouwen en wil ze daardoor altijd in de ogen kijken. Ook let hij nauwgezet op lichaamstaal.

 

06. De zaak Sammy Jankis (0:25:34)

In een van zijn casus ontmoette hij Sammy Jankis, Deze haast gepensioneerde boekhouder van 58 lijdt als gevolg van een licht auto-ongeluk aan een zeldzame hersenstoornis waardoor hij geen nieuwe herinneringen kan aanmaken. Zijn wereld speelt zich af in een korte tijdsspanne omdat hij geen weet heeft wat er twintig minuten eerder heeft afgespeeld. Gebeurtenissen die voor het ongeluk hebben plaatsgevonden kan hij zich wel blijvend herinneren. Complexe handelingen, als het toedienen van een insuline-injectie aan zijn vrouw leveren dan ook geen problemen voor hem op. Werken echter werd voor hem onmogelijk, zelfs TV kijken lukte niet meer omdat hij al snel het begin van de uitzending vergeten was. Alleen het bekijken van korte reclamefilmpjes was nog mogelijk. Leonard probeert te bewijzen dat Sammy's aandoening gespeeld is of, indien er daadwerkelijk iets aan de hand is, dat door conditionering zijn handicap tot een leefbaar niveau kan worden teruggebracht. Tekens wanneer Leonard hem bezoekt wordt hij niet door Sammy herkend ofschoon Leonard beweert dat er toch een spoor van herkenning in zijn ogen is. Hij duidt Sammy dan ook aan als een slechte acteur.

 

07. Sammy getest op conditioneringsmogelijkheden (0:30:21)

Leonard stelt dat Sammy wel kan leren door conditionering, door herhaling omdat conditionering zich in een ander hersendeel afspeelt. Hij laat Sammy dan ook testen.

 

08. Sammy is niet conditioneerbaar (0:37:45)

Deze tests tonen echter niet aan dat Sammy's gedrag conditioneerbaar is.
Leonard stelt hierop dat de aandoening van Sammy psychologisch is en niet lichamelijk. Omdat zijn verzekeringspolis geen geestesziekte dekt, hoeft er daardoor ook niet uitgekeerd te worden.
Leonard zegt dat zijn gedrag wel conditioneerbaar is en hij instinctief kan handelen.

 

09. Sammy en zijn vrouw zijn radeloos (0:43:08)

Omdat Leonard heeft verklaard dat Sammy's aandoening psychisch is probeert zijn vrouw hem tevergeefs vaardigheden aan te leren om met zijn aandoening om te gaan. Zo wil ze dat hij dingen op papiertjes gaat schrijven. Sammy kijkt echter radeloos.

 

10. Voorbereiding voor een tatoeage (0:46:52)

Leonard verklaart dat je iemand met een aandoening als Sammy niet kunt dwingen te herinneren. Leonard breekt een Big-pen om met de inkt ervan een tatoeage te maken. Het telefoongesprek wordt afgebroken. Leonard vraagt of de onbekende aan de telefoon terugbelt.

 

11. "Toegang tot drugs" (0:49:53)

De tatoeage moet de tekst bevatten: "Feit 5: toegang tot drugs". Deze tekst leest Leonard van een briefje.

 

12. Het tweede telefoongesprek (0:51:19)

Net voordat hij wil gaan tatoeëren gaat opnieuw de telefoon die Leonard beantwoordt.

 

13. Politierapport (0:54:15)

Al telefonerend realiseert Leonard zich dat drugs een rol spelen in het motief van de aanval op hem en zijn vrouw. Hij slaat het politierapport open. In dit rapport leest hij dat de politie ten tijde van de aanval in een gestolen auto voor zijn huis drugs heeft aangetroffen. Hij bladert door het politierapport. In het dossier zit onder andere zijn psychiatrisch rapport waarop te lezen is "mentally sick person".

 

Politiedossier van Leonard. In het dossier zit onder andere zijn psychiatrisch rapport waarop te lezen is "mentally sick person".

 

Uit zijn aantekeningen kan opgemaakt worden dat er een aantal pagina's ontbreekt uit het politierapport en dat de politie niet serieus zoekt naar John G. De drugs die ze in de auto vonden sluit aan bij de visie van de politie dat de dader een junk in geldnood is geweest.

 

14. "Drugsdealer" (0:57:00)

Leonard vindt dat echter onbegrijpelijk als er nog een grote voorraad drugs in de auto heeft gelegen. Hij vermoedt dat John G. het daar gelegd heeft. De onbekende beller attendeert hem erop dat John G. een dealer is. Hierop past hij feit 5 op papier aan: "drugdealer'.

 

15. Sammy's vrouw bezoekt Leonard (1:00:03)

Leonard tatoeëert de aangepaste tekst van feit 5 op zijn been.
Sammy's vrouw bezoekt Leonard op zijn kantoor. Ze is wanhopig en probeert haar man te genezen door hem zijn eten te laten verstoppen om te zien of hij even later nog weet waar het ligt. Ze wil zekerheid van Leonard dat Sammy niet meer te genezen is zodat ze zich definitief met zijn aandoening kan verzoenen. Leonard verklaart haar dat Sammy lichamelijk in staat geacht moet worden om nieuwe herinneringen aan te maken. Ze lijkt opgelucht door dit antwoord.

 

16. "Never answer the phone" (1:06:27)

Dan bemerkt Leonard een andere tatoeage op zijn lichaam met de tekst "Never answer the phone". Verontrust vraagt hij wie er aan de andere kant van de lijn is maar de onbekende hangt op.

 

17. Leonard neemt niet op (1:09:57)

Als de onbekende weer belt neemt Leonard de telefoon niet op. Leonard belt de motelportier Burt en meldt zich als Shelby uit kamer 21. Hij wil dat Burt zijn telefoontjes tegenhoudt.

 

18. Burt klopt aan de deur (1:14:04)

Met een glas probeert Leonard gesprekken op te vangen aan de andere zijde van de muur als Burt aan zijn deur klopt. Burt vertelt dat een politieagent hem aan de telefoon wil hebben en dat Leonard vast wel wil horen wat hij te vertellen heeft. Maar Leonard wil niet telefoneren, hij wil de mensen kunnen aankijken.

 

19. Een enveloppe onder de deur (1:18:19)

Opnieuw gaat de telefoon maar Leonard neemt alsnog niet op. Iemand schuift een enveloppe met de tekst "Neem de telefoon op" onder zijn deur. In de enveloppe zit een bevuilde polaroid van Leonard met ontbloot bovenlijf. Hij kijkt opgewekt en wijst naar de nog lege ruimte tussen zijn tatoeages bij zijn hart.

 

20. Het derde telefoongesprek (1:19:48)

Als de telefoon opnieuw overgaat, beantwoordt Leonard deze wel en vraagt de onbekende opgewonden waarom hij belt en wat hij wil. Leonard vraagt of hij van de politie is en of hij iets misdaan heeft want zelf kan hij zich niets herinneren.

 

21. Sammy's ultieme test (1:22:56)

Leonard kijkt terug als hij Sammy's vrouw nogmaals uitlegt dat zijn gedrag niet gespeeld is maar dat zijn toestand psychisch is en niet lichamelijk. Als ultieme test voor zijn functioneren vraagt ze Sammy telkens opnieuw haar te injecteren met insuline voor haar diabetes. Ze denkt hem op deze wijze te kunnen uitdagen maar mogelijk is het een bewuste zelfmoord omdat ze op deze wijze niet meer wil verder leven. Sammy heeft echter niet door dat hij in een korte periode haar vrouw een fatale overdosis toedient. Hij slijt zijn verdere leven eenzaam in een psychiatrische inrichting, niet wetende dat zijn vrouw dood is. Het beeld van Sammy in de inrichting verandert in een flits in dat van Leonard.

 

Metoformose van Sammy naar Leonard.

 

Leonard geeft aan de onbekende aan de telefoon toe dat hij fout zat in de beoordeling van Sammy. Het ging hen namelijk niet om het geld. Zijn vrouw wilde alleen maar zijn probleem begrijpen. Zijn vrouw kon niet leven met de gedachte dat Sammy veranderd was. De vermeende herkenning in de ogen van Sammy is gespeeld, Leonard weet nu dat je doet alsof.

 

22. Leonard treft Jimmy (1:30:03)

Leonard overlegt met de onbekende aan de telefoon om een drugsdealer met de naam Jimmy te pakken te nemen. Leonard en de onbekende spreken af in de receptie van het motel. Leonard vraagt hoe de onbekende eruit ziet. Hij vouwt zijn politiedossier samen en haalt de handgeschreven plattegrond van de wand die hij vervolgens opvouwt. De plattegrond en zijn camera pakt hij in zijn weekendtas.
Bij de receptie ontmoet hij Teddy, die hem vriendelijk groet met Lenny. Leonard vraagt of hij Agent Gammell is? Teddy kijkt angstig om zich heen om te verifiëren of Burt Leonards opmerking gehoord heeft en bevestigt vluchtig zijn vraag. Buiten het motel maakt Leonard een foto van Teddy.
Teddy verweert zich angstig: "Niet doen. Niet hier" en kijkt angstig om zich heen om te beoordelen of de achtergrond van de foto de plaats kan verraden. Hij wil zich wel laten fotograferen tegen de zijkant van een grote pick-up. Teddy wil dat Leonard alleen zijn voornaam bij de foto zet en niet zijn achternaam omdat hij undercover werkt. Teddy overhandigt hem een briefje met een adres waar Jimmy te vinden is en een telefoonnummer van Teddy. Teddy zelf gaat niet mee omdat dat volgens hem ongeschikt zou zijn. Leonard schrijft het gekregen telefoonnummer over op de polaroid van Teddy. Deze stapt in zijn chrevolet, Leonard in de pick-up.

Leonard rijdt hij naar een verlaten gebouw. Hij stapt uit met een autowielsleutel in de hand en gaat het gebouw binnen.
Flashback van de vrouw van Leonard, wachtend bij het raam.
Buiten komt een Jaguar aangereden. Een forse man, Jimmy, stapt uit en roept Teddy.
Flashback van de vrouw van Leonard, wachtend buiten tegen een muur...
Jimmy herkent Leonard en vraagt zich verbaast af wat Leonard hier doet. Leonard vraagt of hij Jimmy Grants is maar Jimmy wil weten waar Teddy is. Leonard slaat hem neer met de autosleutel. Jimmy moet zijn pak en shirt uittrekken omdat Leonard er geen bloed op wil. Angstig bekent Jimmy dat in zijn auto zit 200.000 dollar zit en dat Leonard die mag meenemen. Maar Leonard wil het geld niet. Hij wil enkel zijn leven terug.
Opnieuw flashback van zijn vrouw.
Leonard wurgt Jimmy.
Flashback van zijn vrouw onder plastic douchegordijn.

Kleur Scènes

 

A. Teddy vertelt zijn visie (1:35:35)

Leonard neemt een foto van Jimmy, trekt Jimmy's kleren aan en laadt de jaszaken over. Hij sleept Jimmy naar de kelder. Deze mompelt nog een laatste woord: "Sammy". Leonard kijkt verschrikt op en vraagt zich af hoe Jimmy de naam Sammy kent.
Leonard rent naar buiten waar Teddy komt aanrijden. Leonard checkt zijn polaroids: Teddy met een telefoonnummer en een dode Jimmy en vraagt zich af wat hij gedaan heeft.
Hij spreekt Teddy formeel aan en vertelt hem dat er beneden een man ligt die hulp nodig heeft en naar de dokter moet. Er volgt een dialoog tussen Leonard en Teddy:
LEONARD: Ik weet niet wat er gebeurd is, ik heb een geheugenprobleem. Ken ik U?
TEDDY: Nee, ik ben een agent. Ademt hij nog? Wat voerden jullie hier uit?
LEONARD: Dat weet ik niet meer. Ik heb een aandoening.
TEDDY: Hopelijk minder erg dan dit. Hij is dood.
Leonard grijpt zijn camera en slaat daarmee Teddy neer.
TEDDY: Lenny, dat doet pijn.
LEONARD: Nu ken je me wel, hè.
Leonard pakt Teddy ID af: Je bent echt een agent.
TEDDY: Ik hielp je hem te vinden.
(Leonard grijpt Teddy beet en sleept hem mee.)
LEONARD: Wie is dat? Hij kende me?
TEDDY: Hij verkrachtte je vrouw.
LEONARD: Onzin. Hij is het niet.
TEDDY: Hij heet James F. Grant. John G. Lees je tatoeages.
LEONARD: En die 200.000 dollar?
TEDDY: Voor amfetaminen.
LEONARD: Is dit een drugsdeal.
TEDDY: Nee, Ja. Dat en jouw zaak. Jimmy is je man. En zo verdienen we nog wat bij.
LEONARD: Hoe kende hij me?
TEDDY: Van de Discount Inn. Hij dealde daar. De receptionist waarschuwde hem bij onraad. Zoals toe jij foto's maakte.
LEONARD: Je gebruikt me.
TEDDY: Nee, je krijgt de helft.
LEONARD: Hoe wist hij het van Sammy?
TEDDY: Je vertelt het aan iedereen die het wil horen. Herinner je je Sammy Jankis. Het verhaal wordt steeds beter. Je liegt tegen je zelf om gelukkig te zijn. Dat doet iedereen. Wie geeft er om de details die je vergeet.
LEONARD: Waar heb je het over?
TEDDY: Geen idee. Je vrouw overleefde het. Ze geloofde je aandoening niet. De pijn, de kwelling en de angst die haar verscheurde. De insuline.

(Flashback van vrouw met bewegende ogen in plastic... )

LEONARD: Dat is Sammy. Ik vertelde je over hem.

(Flashback van Leonard die shot klaarmaakt..)

TEDDY: Zoals je het aldoor aan jezelf vertelt. Je conditioneert jezelf. Aanleren via herhaling.
LEONARD: Sammy liet zijn vrouw zelfmoord plegen.
TEDDY: Sammy was een bedrieger. Hij deed alsof.
LEONARD: Dat heb ik nooit gezegd.
TEDDY: Jij onthulde dat hij een bedrieger was.
LEONARD: Ik had het mis. Dat is het net. Zijn vrouw bezocht me.
TEDDY: Sammy had geen vrouw. Jouw vrouw had diabetes.

Flashback van vrouw met bewegende ogen in plastic en van Leonard die zijn vrouw een injectie in het bovenbeen geeft..

LEONARD: Mijn vrouw had geen diabetes.
TEDDY: Zeker weten?

Flashback: Leonard knijpt vrouw in bovenbeen..

LEONARD: Ze had geen diabetes. Zou ik mijn eigen vrouw niet kennen? Wat heb jij toch.
TEDDY: Je wilt je alleen herinneren wat voor jou waar is. Zoals Jimmy daar.
LEONARD: Hij was het niet.
TEDDY: Voor jou wel. Je kreeg je wraak. Geniet er nu maar van. Wat maakt het uit of hij het was?
LEONARD: Alles.
TEDDY: Waarom? Je zult het nooit weten.
LEONARD: Toch wel. Ergens wel.
TEDDY: Je zult het vergeten.
LEONARD: Nu is het anders.
TEDDY: Dat dacht ik ook. Ik was ervan overtuigd maar je vergat 't toch. Ik hielp je een jaar geleden de echte John G. te vinden. Hij is al dood.
LEONARD: Lieg niet meer tegen me.
TEDDY: Ik was belast met de zaak van je vrouw. Ik geloofde je en vond dat je recht had op wraak. Ik hielp je de kerel uit je badkamer te vinden. Die jou neersloeg en je vrouw verkrachtte. We vonden hem en jij hebt hem gedood. Maar je wist het niet meer. En dus hielp ik je weer op zoek te gaan naar de kerel die je al gedood had.
LEONARD: En wie was het dan?
TEDDY: Maakt het uit wie? Geen rede, geen complot. Gewoon brute pech gehad. Junkies, te stoned om te beseffen dat je vrouw niet alleen was. Toen je hem doodde dacht ik dat je je het zou herinneren. Maar het bleef niet bij. Zoals de rest. Zoals dit zal vervagen.
(Teddy haalt de foto tevoorschijn van de opgewekte Leonard.)
TEDDY: Ik nam die foto. Vlak erna. Kijk eens hoe blij je bent. Ik wilde dat gezicht weer eens zien. Ik gaf je een reden om te leven en je was wat blij te kunnen helpen. Je wil de waarheid niet. Je verzint je eigen waarheid. Zoals je dossier. Het was volledig toen ik het je gaf. Wie nam de pagina's weg?
LEONARD: Dat deed jij vast.
TEDDY: Nee. Jij deed dat om een onoplosbare puzzel te hebben. Weet je wel hoeveel steden, hoeveel John G. of James G.? Ik ben verdomme een John G.
LEONARD: Je heet Teddy.
TEDDY: Zo noemt mijn moeder me. Ik heet John Edward Gammell. Kop op, we kunnen nog veel John G.'s gaan zoeken. Jij klaagt alleen maar. Ik moet leven met wat jij deed. Ik heb alles geregeld. Jij hangt wat de detective uit. Je leeft in een droom met een dode vrouw om naar te verlangen, met een doel. Een romantische zoektocht die ook zonder mij niet zou stoppen.
LEONARD: (boos) Ik zou je moeten doden.
TEDDY: Je bent geen killer, daarom ben je er zo goed in.

Leonard pakt Teddy's autosleutels af en gooit ze buiten ver weg. Hij stapt in zijn auto.
Leonard bedenkt dat hij geen killer is. Hij haalt de kogels uit zijn pistool en legt ze op de bank. Hij overdenkt de situatie: "Ik wilde orde op zaken stellen. Mag ik mezelf laten vergeten we je (Teddy) zei. "
Hij schrijft bij Teddy's foto dat hij zijn leugens niet moet geloven. De foto's van de opgewekte Leonard en de dode Jimmy verbrandt hij half.
" Mag ik mezelf laten vergeten wat je me liet doen. Of wil ik weer een puzzel om op te lossen."
Hij kijkt naar Teddy die zijn sleutels zoekt en vervolgens naar het nummerbord van Teddy's auto.
"Weer een John G. om te zoeken. Jij bent een John G. dus kun jij mijn John G. zijn.
Leonard maakt een briefje met feit 6: "car licence: SG13 7IU".
"Belieg ik mezelf om gelukkig te zijn. Ja, dat doe ik."
Leonard stapt uit zijn pick-up en neemt de auto van Jimmy. Teddy waarschuwt hem dat iemand de auto van Jimmy zal herkennen. Leonard wuift het gevaar weg. Hij wordt liever voor een dode dan voor een moordenaar gehouden. Hij opent de achterklep. Teddy kijkt met grote ogen. Achterin ligt een doos met veel geld maar Leonard bemerkt het niet. Leonard maakt een foto van de auto en rijdt weg, Teddy zoekend naar zijn sleutels achterlatend.
"Ik moet in een wereld buiten mijn geest geloven. Dat mijn daden nog zinvol zijn, zelfs als ik ze me niet herinner. Dat, als ik mijn ogen sluit, de wereld er nog steeds is (sluit zijn ogen terwijl hij rijdt). Geloof ik dat de wereld er nog is?"
In een korte flits laat de zien we Leonard en zijn vrouw op bed liggen. Op zijn borst, bij zijn hart, is de tekst "I've done it" getatoeëerd.
"Is hij er nog altijd? Ja. Ook zonder herinneringen weten we wie we zijn. Ik ben niet anders."
Leonard stopt voor een tatoeagesalon en grijpt naar zijn briefje met feit 6: "car license SG13 7IU".
"Waar was ik gebleven?"
(Einde film)

 

B. Tatoeagesalon (1:26:26)

In de tatoeagesalon laat hij deze tatoeage zetten. Teddy komt binnen en groet Leonard. Leonard vraagt hem hoe hij wist dat hij hier was. Teddy wijst hem op de Jaguar buiten en vraagt om de sleutels zodat hij de auto uit het zicht kan plaatsen maar hij wordt weggestuurd. De dame van de salon tatoeëert 71U, terwijl Leonard spelt 7IU.
Teddy komt opnieuw binnen nu met een blauwe plastic tas en zegt dat Leonard weg moet omdat hij hier niet langer veilig is en dat een politieagent hem zoekt. Teddy zegt dat hij een nieuwe naam, kleren en auto nodig heeft en haalt kleren uit de zak.
LEONARD: "Welke politieagent?"
TEDDY: "Diegene die je naar de Discount Inn verwees. Hij belt je op en duwt enveloppen onder je deur"
LEONARD: "Hoe weet je dat"
TEDDY: "Van hem. Hij vindt het grappig. Hij weet dat je niet wilt telefoneren. Als je niet opneemt, schrijft hij briefjes dat je moet opnemen. Hij maakt je wijs dat John G. de locale drugsdealer is. Jimmy Grants."
LEONARD: "Wie is Jimmy Grants?"
TEDDY. "Jimmy is de drugsdealer. De politie wil weten hoe zijn zaken gaan. Jij bent erbij betrokken.
LEONARD: "Hoe ken je hem?"
TEDDY: "Ik ben een informant. De locale politie bracht ons samen. Als hij weet dat ik je help dood hij me."
Leonard pakt de zak met kleren en loopt weg bij Teddy. Een stukje verderop doorzoekt hij zijn zakken en vindt een foto van Jimmy's auto en van Teddy ("Don't believe his lies"). Uit de andere zak haalt hij een bierviltje van Ferdy's Bar waarop geschreven staat: "Kom nadien langs. Natalie". Ook vindt hij de half verbrande polaroid in zijn zak waarop nog juist de arm en een fractie van het gezicht van een vermoorde man te zien is. Leonard laat de zak met nieuwe kleren achter in de salon en vlucht door een klein raampje de salon uit.
In zijn auto bekijkt hij opnieuw het viltje en rijdt naar Ferdy's Bar. Buiten de bar gooit de bardame Natalie vuilniszakken in een container. Ze bemerkt de auto op en klopt op het raam en groet Jimmy. Ze kijkt verbaast als ze Leonard in de auto aantreft en verontschuldigt zich.

 

C. Ferdy's Bar(1:20:13)

Hij gaat de bar binnen en bestelt bij Natalie een biertje. Ze benadert hem onvriendelijk: "Daar ben je niet op gekleed," waarop Leonard haar vraagt of er hier soms een kledingscode geldt.
Leonard zegt dat hij een afspraak heeft met Natalie. De bardame zegt dat zíj Natalie is.
We hebben elkaar al ontmoet, probeert Leonard maar Natalie kijkt bedenkelijk.
Leonard vraagt zich af wat hij hier dan doet en legt Natalie uit dat hij geen geheugen heeft waarop Natalie antwoordt dat hij die gast is van het geheugen.
Natalie zegt dat ze van hem gehoord heeft van haar vriend Jimmy Grants en vraagt of hij hem kent. Leonard ontkent maar Natalie beweert dat Jimmy hem wel kent en dat hij in de Discount logeerde en dat er een politieagent langs kwam die hem zocht.
Ze vraagt of hij Teddy is maar Leonard noemt zijn naam. Dan vraagt ze of Teddy hem gestuurd heeft maar Leonard weet het niet. Ook wil ze weten wat Jimmy is overkomen maar ook daarop moet Leonard het antwoord schuldig blijven omdat hij geen nieuwe herinneringen kan aanmaken. Natalie vraagt wat hij hier dan komt doen. Leonard toont haar het bierviltje dat hij in zijn zak vond met de tekst op de achterzijde.
"In jouw zak?," reageert Natalie.
Ze laat een man aan de bar in een pot bier spugen, evenals Leonard zelf en vervolgens spuugt ze zelf ook nog in het bier. Leonard gaat aan een tafeltje zitten.

 

D. Een ander biertje van Natalie (1:19:06)

Even later biedt Natalie hem het bespuugde bier aan en neemt Leonard onbekommerd een slok van het bier.
De man aan de bar lacht maar Natalie concludeert dat Leonard echt een probleem heeft.
Natalie vraagt hem wat hij zich als laatste nog herinnert.
Flashback van zijn vrouw in plastic. Haar ogen bewegen nog..
"Mijn vrouw, stervende. Ik herinner me hoe mijn vrouw sterft".
Als Leonard weer een slok wil nemen biedt de bardame hem een ander biertje aan omdat deze onder het stof zou zitten.

 

E. Leonard logeert bij Natalie (1:14:39)

Leonard en Natalie stappen uit Jimmy's auto. Natalie biedt Leonard een slaapplaats op de bank in Natalie's woning aan. Ze vraagt hem hoe lang het zal duren voordat hij de moordenaar van zijn vrouw heeft gevonden. Volgens Leonard wordt het antwoord bepaald of de moordenaar al of niet de stad heeft verlaten.
Leonard pakt zijn politiedossier erbij. Natalie vraagt hem hoe het mogelijk is dat als hij al die informatie heeft, de politie de moordenaar nog niet heeft gevonden. Maar volgens Leonard heeft de politie niet gezocht omdat ze er van uitgaat dat de moordenaar niet bestaat.
Leonard vertelt Natalie wat hij zich herinnert:
Ik sliep. Iets maakte me wakker. (Close-up van een boek en een klok). Haar kant was koud. Ze was al een tijd uit bed. Leonard staat op en ziet licht branden in de badkamer. Hij hoort een gesmoord kreunen van zijn vrouw. Leonard pakt een pistool uit de klerenkast. Hij smijt de deur open en ziet een gemaskerde indringer zijn vrouw wurgen in het transparant plastic douchegordijn terwijl de indringer over haar heen knielt. De indringer kijkt op. Leonard schiet de indringer door het hoofd. Deze stort neer. Leonard knielt over zijn vrouw, maar wordt vanachter aangevallen door een tweede indringer (ook bivakmuts maar met pet). Deze smijt Leonard tegen een spiegelwand. Hij stort neer met zijn gezicht naast het in plastic gehuld gezicht van zijn vrouw. Leonard bloedt aan zijn hoofd.
Leonard stelt dat er een tweede man moet zijn geweest omdat het laatste dat hij zich herinnert is dat iemand hem van achter op het hoofd sloeg. Maar de politie gelooft hem niet. Natalie vraagt Leonard hoe de politie dan verklaart wat hij zich wel herinnert, het pistool en dergelijke. Leonard: "John G. was slim. Hij verving het wapen van de dode met de knuppel waarmee hij sloeg. Hij liet mijn wapen en de auto achter. De politie had alles. Ze vonden de knuppel met mijn bloed in de hand van de dode. Ze vonden alleen mijn wapen. Ze hoefden niemand meer te zoeken. Alleen ik deed moeilijk maar ik had hersenschade. De politie gelooft iemand als ik niet."
Natalie biedt nogmaals aan dat Leonard in haar huis kan blijven terwijl zij gaat werken. Leonard neemt nog snel een polaroid van Natalie waarop Natalie haar naam noemt en Leonard haar naam op de foto schrijft. Leonard zapt wat TV en bemerkt zijn tatoeage over Sammy Jankis.
Flashback van een injectienaald, zelfde scène als de injectie die Sammy zijn vrouw toedient, nu echter in kleur..
Hij zet de TV weer uit en bladert door zijn politiedossier.

 

F. Natalie provoceert Leonard (1:10:17)

Korte tijd later komt Natalie weer binnen. Ze sluit de gordijnen en vraagt Leonard of een zekere Dodd is langs geweest die Jimmy's geld wil en denkt dat Natalie het heeft.
Heimelijk stopt Natalie alle zichtbare pennen in haar tas. Vervolgens gaat ze hem provoceren door te stellen dat hij niets en van niets weet. Tussendoor verklaart ze dat Jimmy met veel geld naar ene Teddy ging maar nooit terugkwam. Nu verdenken ze haar en ze vraagt Leonard of hij die Teddy kent, wat Leonard opnieuw ontkent.
NATALIE: "Bescherm hem niet, help mij door Dodd op te ruimen. Eventueel tegen betaling."
LEONARD: "Denk je dat ik voor geld dood"
NATALIE: "Waarvoor dan wel? Uit liefde? Voor je vrouw zou je wel iemand doden."
LEONARD: "Dat is anders"
NATALIE: "Ik was niet met haar getrouwd".
LEONARD: "Praat niet over mijn vrouw"
NATALIE: "Ik praat over wie ik wil. Je vergeet het toch. Ik kan je vrouw een hoer noemen"
(Ze blijft hem provoceren en uitschelden.)
NATALIE: "Bang kun je niet worden, maar boos wel. Ik kan zeggen wat ik wil zonder dat je er enig benul van hebt. Weet je, ik ga je gebruiken. Het is leuker omdat ik weet dat je me kan stoppen als je geen freak was."
(Leonard zoekt naar een pen.)
NATALIE: "Ben je je pen kwijt? Pech gehad, freak. Anders kon je opschrijven hoezeer je Natalie haat en je vrouw een hoer noemde."
(Leonard slaat haar.)
NATALIE: "Ik heb over je aandoening gelezen"
..en ze stelt dat geheugenverlies veroorzaakt kan worden door een geslachtsziekte
NATALIE: "Misschien heeft die slet van je een zieke pik teveel afgezogen en jou achterlijk gemaakt. Ik kan zeggen wat ik wil. En jij zult het je niet herinneren. We blijven de beste vrienden. Of misschien worden we minnaars."
Vervolgens slaat Leonard haar hard op het gezicht.
Natalie staat op met een bebloed gezicht en zegt, vriendelijk, dat ze hem zodadelijk wel weer ziet. Ze grijpt haar tas (met pennen) en verlaat ontspannen haar huis.
Leonard neemt zich voor geconcentreerd te blijven, een pen te zoeken en op te schijven wat er precies is gebeurt. Door het raam ziet hij ziet hoe Natalie plaatsneemt in haar auto en daar rustig afwacht. Hij moet het in gedachten houden en een pen zoeken die hij natuurlijk niet vindt. Te laat, weg is zijn geheugen.

 

G. Leonard biedt Natalie zijn hulp aan (1:07:04)

Even later komt Natalie met een bebloed gezicht binnen. Ze verklaard dat Dodd haar mishandelt heeft omdat Leonard haar had opgedragen hem op te zoeken en over Teddy te vertellen. Ook zou ze Dodd proberen te overtuigen dat ze Jimmy's geld en drugs niet had en dat Teddy vast alles heeft meegenomen. Leonard probeert haar te kalmeren en verzorgt haar wonden. Volgens Natalie geloofde Dodd haar niet en hij zou haar vermoorden als ze niet binnen 24 uur de drugs aan hem zou overhandigen. Daarop heeft hij haar mishandeld.
Leonard biedt aan Dodd op te zoeken, hem af te tuigen en hem te vertellen dat hij Teddy moet hebben. Leonard vraagt haar om een pen die in haar tas zit en verzoekt haar hem te beschrijven en aan te geven waar hij hem kan vinden. Natalie stelt dat Dodd waarschijnlijk wel op zoek zal gaan naar hem omdat ze Dodd verteld heeft over zijn auto, een bekentenis die ze, volgens haar, onder dwang heeft afgegeven.
Natalie noemt hem Lenny. Leonard reageert erop door te vertellen dat zijn vrouw hem altijd Lenny noemde en hij dat verfoeide. Leonard neemt het briefje over van Natalie en verlaat Natalie's woning.

 

H. Teddy waarschuwt Leonard voor Natalie (1:02:15)

Als Leonard is Jimmy's auto stapt zit Teddy op de passagiersstoel. Teddy stelt Leonard voor voortaan de auto af te sluiten. Leonard herkent Teddy niet en reageert agressief. Teddy probeert hem te overtuigen dat ze elkaar kennen door de naam Sammy te laten vallen.
Hij vertelt Leonard dat hij eigenlijk niets meer te zoeken heeft in deze buurt, dat zijn zaken zijn afgehandeld en dat hij er slechts nog is voor Natalie. Leonard weet niet wie Natalie is waarop Teddy hem wijst op het feit dat het haar huis is waaruit Leonard zojuist kwam. Leonard doorzoekt zijn zakken en vindt een foto van Natalie ("Nice shot, Leibovitz"). Teddy stelt voor een aantekening bij haar foto te plaatsen dat ze niet te vertrouwen is omdat ze het pak en de auto van Jimmy al bekeken heeft en nu een manier zal bedenken om de situatie in haar voordeel te keren. Hij raad aan niet meer bij haar te logeren maar naar het motel Discount Inn te gaan. Ook vertelt Teddy dat Natalie met drugs te maken heeft. Hij pakt een bierviltje van Ferdy's bar uit het dashboardkastje en vertelt dat ze daar werkt. Haar vriend is een drugsdealer in de bar. Natalie en haar vriend werken samen bij het verhandelen van de drugs. Teddy vermoedt dat Natalie Leonard gebruikt voor haar bescherming tegen mensen die willen weten waar haar vriend gebleven is met een partij drugs.
Leonard stelt dat Natalie hem misschien wel gebruikt tegen Teddy en dat hij daarom zo angstig is voor Natalie. Volgens Teddy is dat onmogelijk omdat ze niet weet wie hij is.
Ook weet ze volgens Teddy niets van het onderzoek van Leonard. Teddy stelt dat als Natalie voorstelt hem te helpen dat ze dat uit eigenbelang zal doen. ("Ik lieg niet. Pak een pen. Schrijf het op. Vertrouw haar niet"). Leonard maakt daadwerkelijk een aantekening op de foto van Natalie.
Teddy stelt voor dat Leonard de stad verlaat omdat het volgens hem niet lang meer zal duren voordat mensen vragen gaan stellen over hoe hij aan het pak en de auto komt.
Leonard kan zelf ook geen antwoord bedenken op deze vraag en verklaart dat zijn vrouw verzekerd was en dat er geld bij haar dood werd uitgekeerd. Ook door zijn baan als verzekeringsinspecteur was hij niet onbemiddeld.
Teddy verwijt hem dat hij niet eens weet wie hij zelf is. Leonard somt wat gegevens op. Maar deze informatie past bij de man die Leonard Shelby ooit was en niet bij wat hij geworden is na het incident.
Teddy is zichtbaar bezorgd om het lot van Leonard en raad hem aan het motel te nemen buiten de stad. Op de achterzijde van een bierviltje schrijft hij het adres van de Discount Inn, het motel waar Leonard reeds verblijft. Als Teddy uitstapt en Leonard zijn polaroids nog een nakijkt leest hij het bijschrift bij Teddy ("Don't trust his lies"). Daarop streept hij de opmerking bij Natalie door.

 

I. Leonard bestelt escort (0:57:40)

Leonard stopt voor Discount Inn waarvan hij de naam en adres op de achterzijde van een bierviltje afleest. Hij maakt een foto van het uithangbord. In de motelkamer hangt hij een groot papier aan de wand met een plattegrond van de omgeving (o.a. Ferdys Bar). De foto van Disount Inn krijgt ook een plaatsje op de plattegrond. Hij belt een escortservice voor een blondine.
De dame in kwestie krijgt instructies: ga met me naar bed, wacht tot ik slaap, ga naar het toilet en sla met de deur om me wakker te maken. Ook moet ze persoonlijke spullen van zijn vrouw rond haar neerzetten: een knuffelbeer, een klokje, haar haarborstel, het boek, een BH met de instructie dat ze moet doen alsof de spullen van haar zijn en dat dit haar kamer is. De borstel mag ze echter niet gebruiken. Nadat Leonard in slaap is gevallen staat de escort op en slaat met de badkamerdeur.

 

J. Escort in badkamer (0:55:07)

Leonard ontwaakt en voelt een lege plek naast zich in bed. Hij maant een niet zichtbare vrouw haast te maken want het is al laat.
Flashback: het hoofd van zijn vrouw in transparant plastic gewikkeld. Een gemaskerde overvaller. .
Hij opent de deur van de badkamer. De escort snuift coke en vraagt of hij het lekker vond. Hij stuurt haar weg.

 

K. Leonard verbrandt voorwerpen van zijn vrouw (0:51:32)

Leonard start de auto en rijdt naar een industrieterrein. Hij stapt uit met een papieren zak onder de armen. Van wat afvalhout maakt hij een vuurtje. Hij verbrandt de haarborstel van zijn vrouw.
Flashback: Zijn vrouw kamt haar haren op de rand van het bed. Leonard knijpt haar in het bovenbeen.
Vervolgens verbrandt hij haar boek.
Flashback: zijn vrouw leest het boek in bed. Leonard vraagt haar hoe ze dat boek nog kan lezen. Ze heeft het al zo vaak gelezen. Ze geeft aan dat ze met rust gelaten wil worden. Ze stelt dat ze het boek niet leest om hem te ergeren..
Hij verbrandt nog meer spullen van haar en vermoedt dat hij dit al vaker gedaan heeft. Hij mijmert dat hij vergeet haar te vergeten.

 

L. Dodd jaagt op Leonard (0:50:08)

Vroeg in de ochtend verlaat hij het terrein. Even later wordt hij ingehaald door een grote rode Pick-up. Leonard stopt. De man uit de auto komt naar hem toe, gewapend met een pistool. Hij stapt in maar Leonard heeft de auto al verlaten. De man schiet, het vensterraam van de auto versplintert.

 

M. Mount Crest Motel (0:47:21)

Maar de man (Dodd) blijft hem achtervolgen. Ternauwernood kan hij met Jimmy's auto vluchten. In de auto voelt hij in zijn zakken en vindt het briefje van Natalie: "Dodd; blanke man; Mount Crest Inn, kamer 6; laat hem aan Teddy of ruim hem gewoon op voor Natalie".
Hij rijdt naar het bewuste motel en slaat abusievelijk de bewoner van kamer 9 neer in plaats van kamer 6. Vervolgens breekt hij in bij kamer 6. Hij zoekt naar een wapen en vindt een lege fles whisky dat ook moet voldoen. Hij verstopt zich in de badkamer.

 

N. Leonard slaat Dodd neer (0:44:09)

Even later bemerkt Leonard de lege fles whisky in zijn hand ofschoon hij zich niet dronken voelt. Als hij onder de douche staat bemerkt hij dat iemand in de kamer is. Hij grijpt de lege fles whisky en geeft de indringer een klap tegen het hoofd. Deze valt neer met zijn pistool naast zich. Uit een tas van de indringer haalt hij brede tape en plakt de mond dicht en leg hem in de kast. Vervolgens maakt hij een polaroid. Tussen zijn polaroids vindt hij het briefje over Dodd. Op de zojuist gemaakte polaroid schrijft hij "Dodd; vraag Natalie".
Vervolgens belt hij Teddy wiens telefoonnummer op zijn foto staat. Hij spreekt een bandje in om hem te bezoeken in het Mount Crest Inn, kamer 6. Het pistool legt hij in de la.

 

O. Teddy in Dodd's kamer (0:38:33)

Leonard ontwaakt na een korte droom in Dodd's motelkamer.
Flashback: flitsen van de aanval, een gemaskerde aanvaller, zijn vrouw met een plastic zak over het hoofd, Leonard die met zijn hoofd tegen een spiegelwand wordt geslagen, een vallend glas.
Routinematig doorzoekt hij de lades van de kast. Naast de verwachte bijbel treft hij ook een pistool aan. Hij opent een kastdeur en treft daar de bebloede Dodd aan wiens mond is dichtgeplakt.
Teddy klopt op de deur. Leonard zoekt naar een foto van Teddy in zijn jaszak. Vervolgens opent hij de deur. Teddy stelt dat hij gekomen is omdat Leonard daarom vroeg maar vertelt ook meteen dat hij meer lonende vriendschappen gehad heeft. Leonard laat de bebloede man aan Teddy zien. Deze schrikt en verklaart de man niet te kennen. Hij vraagt aan Leonard of dat John G. is. Leonard weet het ook niet omdat hij niets heeft opgeschreven. Daarop vragen ze het aan de man zelf. Deze verklaart Dodd te heten en door Leonard mishandeld te zijn.
Leonard vindt een foto van Dodd in zijn jaszak met als bijschrift: "Ruim hem op. Vraag Natalie." Teddy kijkt over zijn schouders mee en vraagt wie Natalie is. Ze besluiten dat Dodd weg moet. Met het pistool in de rug voeren ze hem naar buiten. Dodd moet instappen in zijn eigen auto. Leonard rijdt. Teddy volgt in zijn eigen auto. Even later stapt Leonard uit en mag Dodd alleen verder rijden. Leonard stapt over in de auto van Teddy. Nu moet hij alleen nog uitzoeken wat dit allemaal te betekenen had.

 

P. Leonard vraagt Natalie uitleg over Dodd (0:31:13)

Leonard komt in Jimmy's auto voorrijden bij Natalie. Als ze de deur opent houdt hij haar een foto voor van Dodd. Woedend vraagt hij haar wie dat is. Natalie vertelt dat Dodd haar probleem was en dat Leonard heeft aangeboden haar te helpen toen hij zag wat hij met haar gezicht heeft gedaan. Leonard twijfelt aan haar verhaal en voelt zich beetgenomen en aangezet een verkeerde man te doden. Leonard raakt emotioneel, spreekt zijn ongenoegen uit over zijn huidige leven. Natalie troost hem en trekt zijn shirt uit om te ontspannen. Ze bemerkt de in spiegelbeeld getatoeëerde tekst op zijn borst. Ze trekt hem mee naar een spiegel. Nu leest ze "John G. raped and murdered my wife". Ze bemerkt een lege plek op zijn borst ter hoogte van het hart zonder tatoeage. "Misschien is dat voor als ik hem vindt" reageert Leonard. Zij vertelt dat ze ook iemand heeft verloren, Jimmy, die een zekere Teddy ging opzoeken en nooit meer terugkwam. Ze laat hem een foto zien van haar en Jimmy.
Ze biedt haar hulp aan bij het vinden van John G. wiens naam op zijn borst getatoeëerd is.
Nachts in het bed van Natalie overdenkt Leonard het gemis van zijn vrouw die nooit meer zal terugkeren. Hij vraagt zich af hoe zijn mentale wonden kunnen helen als hij geen tijd kent. Hij stapt uit bed en bekijkt nogmaals de foto met Jimmy die Natalie hem heeft laten zien. Op de polaroid van Natalie schrijft hij: "Zij verloor ook iemand. Ze zal je helpen uit medelijden." Hij kruipt terug in bed.

 

Q. Ontwaken naast Natalie (0:27:16)

Als Leonard naast Natalie ontwaakt, weet hij niet wie ze is. Als ook Natalie wakker wordt schikt ze opnieuw van de tatoeages op zijn lichaam. Natalie haast zich met opstaan omdat ze vandaag een vriend van haar te spreken krijgt die informatie kan verschaffen over de kentekennummers van John G. dat hij op zijn been getatoeëerd heeft. Als Natalie de kamer verlaat zoekt hij in zijn jaszak naar de foto van Natalie en leest zijn bijschrift.
Natalie stelt voor hem te bellen als ze de informatie heeft. Leonard heeft liever een afspraak vis-à-vis. Ze schrijft op een servet: "Vandaag, 13 uur. Natalie zien voor info", die ze Leonard overhandigt. Ze stelt dat ze hem helpt omdat hij haar geholpen heeft. Ze kust hartstochtelijk de lippen van Leonard in de hoop dat hij haar die middag zal herkennen. Leonard betwijfelt het. Abusievelijk trekt Leonard het shirt van Natalie aan. Natalie werpt hem het blauwe shirt (van Jimmy) toe.

 

R. Een vriendschappelijk gesprek met Teddy (0:21:56)

Leonard wil net wegrijden als hij wordt tegengehouden door Teddy.
"Je was toch weg," stelt Teddy
"De dingen veranderen,"antwoordt Leonard.
Teddy biedt hem een lunch aan. Leonard vraagt of hij Teddy ooit verteld heeft over Sammy Jankis maar dat verhaal heeft hij al te vaak gehoord. Teddy is meer geïnteresseerd in het verhaal over John G., de man naar wie Leonard op zoek is en voor wie hij de stad nog niet verlaten heeft. Teddy waarschuwt Leonard voor mensen die misbruik kunnen maken van zijn situatie en hem willen strikken een ander te doden. Ook waarschuwt hij Leonard zijn leven niet toe te vertrouwen aan briefjes omdat ze onbetrouwbaar kunnen zijn. Leonard brengt echter in dat je ook niet blind kunt vertrouwen op het geheugen. Feiten, geen herinneringen, zo doe je onderzoek. Een herinnering kan vervormt zijn. Het geheugen is een interpretatie, geen weergave. Herinneringen zijn irrelevant als je feiten hebt.
Teddy gedraagt zich meelevend en amicaal tegenover Leonard en biedt aan de moordenaar van zijn vrouw en zijn geheugen te vinden. Ook vraagt hij waar Leonard nu logeert.
Als Leonard weer bij zijn motel is probeert hij de deur te openen door te duwen in plaats van te trekken ofschoon hij al vaak door de deur moet zijn gegaan. Omdat hij zijn sleutel kwijt is vraagt hij Burt de deur voor hem open te maken. Deze opent echter de deur van een andere kamer waarin ook artikelen van Leonard liggen. Toch is dit niet kamer 304. Burt verhuurt Leonard twee verschillende kamers om zo tweemaal huur te kunnen innen. Leonard waardeert het dat Burt zo open tegen hem is over zijn bedrog. Burt raadt hem zelfs aan altijd een reçu te vragen. Als Leonard dit advies wil opschrijven bemerkt hij een servet in zijn jaszak met de afspraak met Natalie om 13 uur. Dat is al over een kwartier.

 

S. Leonard ontmoet Natalie in restaurant (0:16:14)

Leonard rijdt in Jimmy's auto voor bij een restaurant. Hij heeft een vage foto bij zich van Natalie en het servet. Binnen herkent Leonard Natalie niet maar zij trekt hem aan zijn jasje. Natalie noemt hem Lenny. Leonards vrouw noemde Leonard altijd Lenny en hij verfoeide dat. Hij vraagt Natalie haar zonnebril af te zetten omdat hij haar in de ogen wil kijken. Hij vraagt haar naar de informatie. Natalie maakt schampere opmerkingen over het leven van Leonard dat samenhangt met losse papiertjes en ze stelt dat hij daarom van die enge tatoeages heeft.
Leonard heeft haar gevraagd naar een kentekenplaat. Een vriend van haar heeft het opgezocht. Het kenteken behoort toe aan John Edward Gammell. Dé JohnG. volgens Natalie. Ze vertelt dat ze deze Gammell niet kent maar zijn foto herkent ze wel, waarschijnlijk uit de bar waar ze werkt.
Natalie stelt hem voor een dilemma. Met deze informatie kan hij wraak nemen op de dood van zijn vrouw, maar Leonard zal er geen weet van hebben omdat hij de wraak niet zal herinneren. Maar zijn vrouw verdient echter wraak of hij het al of niet zal herinneren. Omdat hij alles zal vergeten betekent nog niet dat zijn daden zinloos zijn. De wereld verdwijnt niet als je je ogen sluit. Mogelijkerwijze maakt hij een foto om het te herinneren en brengt hij nog zo'n enge tatoeage aan.
Omdat hij graag aan haar terugdenkt laat Natalie Leonard herinneringen aan ze vrouw terughalen. Volgens Leonard was ze mooi en perfect. Maar dat zijn woorden en Natalie laat Leonard zijn sluiten en zijn samenzijn in details herleven in kleine dingen die je nooit verwoord.
We krijgen beelden voorgeschoteld van een vrouw alleen. Kijkt ze boos, of verdrietig? Keert ze de rug toe en loopt ze weg?
Natalie heeft ook nog een adres van een verlaten plek buiten de stad aan de enveloppe toegevoegd. Het adres is van een verlaten groothandel van iemand die ze kende. Het ligt geïsoleerd wat ideaal is volgens Leonard. Natalie wil geen geld hebben voor de informatie die ze heeft verzameld. Ook overhandigt ze hem de sleutel van de motelkamer die hij bij haar had laten liggen. Ze stelt ten slotte dat ze beiden overlevers zijn. Ze verlaat het restaurant en Leonard gaat naar het toilet.

 

T. Teddy's identiteit (0:10:36)

Leonard wast zijn handen en leest opnieuw de tatoeage over Sammy Jankins. Hij speurt zijn linkerarm af en bemerkt andere tatoeages: "THE FACTS". Omdat hij gestoord wordt kan hij niet verder lezen.
Terug in het restaurant overhandigt iemand van de bediening hem een enveloppe met als opschrift 'Voor Leonard, van Natalie', een sleutel van zijn motelkamer en een polaroid van zijn motel met als onderschrift de straatnaam. Deze voorwerpen had hij op zijn tafel laten liggen. Hij vraagt de bediende de weg terug naar zijn motel waarop hij de route opschrijft.
In zijn motelkamer heeft Leonard een handgetekende plattegrond van de omgeving aan de wand hangen. De foto van het motel hangt hij terug op zijn plaats op de tekening. Ook een foto van Natalie krijgt een plaatsje op de plattegrond. Evenals een foto van Jimmy's auto zonder bijschrift waarvan Leonard verteld dat het zijn auto is. Tenslotte wordt de foto van Teddy opgehangen.
Hij opent de enveloppe van Natalie. Het bevat een kopie van het rijbewijs van Teddy dat op naam staat van John Edward Gammell, Pine Street, San Francisco. Deze naam bevestigt Leonard vermoeden dat Teddy niet de waarheid spreekt. Hij belt hem op en vraagt of hij met John Gammell spreekt. Teddy herkent de stem van Leonard en zegt dat hij Teddy heet en langskomt om hem op te halen.
Leonard ontkleedt zich om de tatoeages op zijn lichaam te lezen:
"Find him and kill him"
"Photografh - house - car - friend - foe
"Learn by repeating"
"Don't trust your weakness"
"Consider the source; memory is treachery"
"She is gone; time still passes"
"Fact 1: Male"
"Fact 2: White"
"Fact 3: First name John or James" (James in handschrift erbij gezet)
"Fact 4: Last name: G..."
"Fact 5: Drugdealer"
"Fact 6: Car license number SG1371U"
Een tweede papier in de enveloppe toont een kopie van het kentekenbewijs van een auto op de naam van John Edward Gammel uit Pine Street, San Francisco, met als kenteken SG13 7IU (let op het verschil in het voorlaatste teken 1 en I).
Op basis van de feiten 1 tot 6 concludeert Leonard dat Teddy de man is die hij zoekt.

 

U. Burt (0:06:41)

Leonard voegt het onderschrift bij Teddy's foto aan met "Hij is het. Dood hem". Hij laadt zijn pistool en grijpt zijn polaroidcamera. Aan de lobby van zijn motel stelt hij zich opnieuw voor aan Burt. Hij verzoekt Burt nogmaals zijn telefoon niet naar zijn kamer door te sturen omdat telefoneren hem niet zo ligt en de mensen liever in de ogen kijkt. Burt laat Leonard opnieuw zijn situatie aan hem uitleggen omdat hij het moeilijk kan vatten dat Leonard hem niet herkent en niet herinnert van de gesprekken die ze gevoerd hebben.
Burt probeert zich in te leven in de situatie van Leonard. Het is allemaal achteruitgaand. Je weet wat je nu wilt doen, maar niet wat je net deed. Bij Burt is het net omgekeerd.
Hij vertelt Leonard dat hij hier enkele dagen logeert. Leonard toont hem daarop een foto van Teddy. Zijn telefoontjes mag Burt wel doorsturen. Burt suggereert dat Teddy een vriend van Leonard is maar Leonard ontkent het. Burt laat Leonard veertig dollar betalen voor de huur.

 

V. Leonard dood Teddy (0:02:47)

Teddy komt Leonard, die hij gekscherend Lenny noemt, ophalen in de lobby van het motel om gelijk weer te vertrekken. Teddy loopt naar een auto maar Leonard stelt voor zijn auto te nemen. Teddy wil Leonard doen geloven dat dit zijn auto is. Leonard doorziet zijn leugen en toont Teddy een polaroid van Jimmy's auto. Leonard verwijt Teddy dat hij zijn handicap belachelijk maakt. Teddy verweert zich dat het slechts om een grap ging. Ze nemen plaats in Jimmy's auto.
Ze volgen de weg naar het verlaten gebouw waar Jimmy vermoord is. Leonard wil erheen maar weet niet waarom. Voor het gebouw staat Leonards blauwe pick-up nog geparkeerd. Leonard opent de deur en bemerkt de losse patronen op de autostoelen. Leonard stelt voor om binnen een kijkje te nemen.
Binnen leest Leonard de onderschriften bij zijn polaroids. Het onderschrift bij de foto van Teddy luidt: "Geloof zijn leugens niet. Hij is het. Dood hem". Leonard is ervan overtuigd dat Teddy de Johnny G. is die hij al lange tijd zoekt. Hij slaat Teddy neer en houdt hem met een wapen onder schot en wil dat Teddy vergiffenis vraagt om de dood van Leonards vrouw. Teddy verweert zich door te stellen dat Leonard niet weet wat er gaande is en niet eens zijn naam kent omdat hij alle informatie over hem slechts van foto-onderschriften heeft. Hij stelt dat Leonard niet eens weet wie hijzelf is. "Ik ben Leonard Shelby uit San Francisco," antwoordt Leonard.
"Dat was je, maar dat is niet wat je geworden bent," antwoordt Teddy en nodigt hem uit een kijkje te nemen in de kelder van het gebouw om te laten zien wie Leonard werkelijk is. Leonard gaat niet op de uitnodiging in en schiet Teddy door het hoofd.

 

W. Optiteling (0:00:00)

(Scene wordt teruguit weergegeven.) Leonard neemt een polaroid foto van het dode lichaam van Teddy.