Memento

Deze tweede film van Christopher Nolan is gebaseerd op het verhaal Memento Mori van Jonathan Nolan, de broer van Christopher.
Het verhaal van Memento wordt verteld door Leonard. Omdat aan de geestelijke vermogens van deze verteller ernstig getwijfeld kan worden is de betrouwbaarheid van het vertelde verhaal ook niet erg hoog. Toch moet de kijker het stellen met de feiten die Leonard ons presenteert. In het hoofdstuk Feiten staat het verhaal van Leonard in tijdchronologische volgorde beschreven zonder enige vorm van interpretatie. Het verhaal is opgedeeld in 22 zwart-wit scènes (genummerd van 1 tot 22) en 22 kleurenscènes (A t/m W).
In het hoofdstuk Hypothesen is op basis van argumenten een poging ondernomen het verhaal te analyseren. Omdat de gebroeders Nolan geen enkele uitspraak doen over de daadwerkelijk toedracht van het verhaal blijven de conclusies speculatief. Bij de analyse is uitgegaan van de gegevens zoals ze in de film gepresenteerd worden. Informatie die Christopher Nolan aanbiedt op de officiële website van Memento, www.otnemem.com, is in de analyse buiten beschouwing gelaten omdat ik van mening ben dat een film een zelfstandig verhaal moet vertellen.
Voor de echte fans is tevens het filmscript toegevoegd evenals een overzicht van de polaroids uit de film.